6938079007 Νερούτσου 4, Λάρισα themntais@gmail.com