6938079007 Νερούτσου 4, Λάρισα themntais@gmail.com

Βιομηχανικά Δάπεδα - Νταής Θεμιστοκλής 1

Βιομηχανικά Δάπεδα - Νταής Θεμιστοκλής 2

Βιομηχανικά Δάπεδα - Νταής Θεμιστοκλής 3